BENGKEL KEMASUKKAN DATA BAGI KERJA - KERJA ELEKTRIKAL

created at 23/03/2017

Satu sesi bengkel telah diadakan bersama Cawangan Kerja Elektrik pada 22 - 23 Mac 2017 di Bilik Gerbang ICT, Blok B, Kementerian Kerja Raya. Objektof bengkel ini adalah bagi mewujudkan pangkalan data bagi kerja - kerja elektrikal seterusnya kemasukan data - data harga.